Utstillingsplass

Søknad om utstillingsplass i Kunstsalen i Lørenskog hus.

Om du vil søke må søknadene inneholde beskrivelse av utstillingsprosjektet. Vedlegges CV og opp til 10 digitale bilder (JPEG) evt video dersom beskrivelsen av prosjektet krever det.

Kontaktadresse:   lorenskogkunst@gmail.com

Søknad med vedlegg sendes til:

Lørenskog kunstforening
Festplassen 1
1473 Lørenskog