Utstillingsplass

Søknad om utstillingsplass i Kunstsalen i Lørenskog hus.

Om du vil søke må søknadene inneholde beskrivelse av utstillingsprosjektet. Vedlegges CV og opp til 10 digitale bilder (JPEG 300/dpi/1 Mb) på en minnepinne eller DVD.

Søknadene bør sendes pr. post, de vil bli oppbevart her inntil videre.

Kontaktadresse:          lorenskogkunst@gmail.com

Søknad med vedlegg sendes til:

Lørenskog kunstforening
Festplassen 1
1473 Lørenskog