Medlemskap

Vi ønsker deg som medlem av Lørenskog kunstforening!

Her er litt om oss:
Foreningen ble stiftet i 1972 – og Romeriksutstillingen ble arrangert første gang i 1973. Foreningen har som formål å fremme interesse og forståelse for kunst, gi publikum anledning til å se og kjøpe kunstverk, støtte kunstnere ved innkjøp av kunstverk og legge forholdene til rette for egen aktivitet.

Styre- og utstillingskomite valgt på årsmøtet har ansvar for drift av foreningen og drift av Kunstsalen i Lørenskog Hus i samarbeid med Lørenskog kommune. Vi har 5 til 7 utstillinger i året. Romeriksutstillingen finner sted om høsten, der kan alle levere inn arbeider for juryering. Om høsten har vi medlemsutstilling der medlemmene kan vise sine arbeider. Hvert medlem kan ta med 2 arbeider som vil bli utstilt i Kunstsalen, Lørenskog hus

Alle andre utstillere er godkjent av vårt kunstneriske råd. Det er gratis adgang til alle utstillingene. Medlemmene får tilsendt invitasjon til åpningsdagen. Vi har medlemsmøter med interessante foredrag om kunstneriske temaer, du får også anledning til å delta på aktiviteter og turer, mest i regi av VIKFO (fellesorganisasjon for kunstforeninger i Akershus).

Medlemskontingenten er kr. 300,- for enkeltmedlemmer. Familiemedlemskap kr. 350,-.
Elev/Studentmedlemskap: kr 100,-
Meld deg inn og vær med å støtte arbeidet vårt!
Det er plass til deg i styret eller utstillingskomiteen!