Romeriksutstillingen 2022

ROMERIKSUTSTILLINGEN 2022 – INVITASJON TIL Å DELTA

Det inviteres herved til deltakelse i Romeriksutstillingen 2022.
Tilknytning til Romerike er ikke nødvendig. Utstillingen støttes av Viken fylkeskommune.

LAST NED: Invitasjon – Avtale – Innleveringskjema

Romeriksutstillingen 2022 arrangeres av kunstforeningene i Ullensaker, Nes og Lørenskog med visning i alle 3 kommunene, slik:
1.– 16. oktober i Galleri Jessheim, hele utstillingen vises.
22.oktober – 6. november i Nes kulturhus, ca halve utstillingen vises.
22. oktober –6. november i Lørenskog Hus, ca halve utstillingen vises.

Innlevering
• Jeg vil sørge for at arbeidene leveres i Galleri Jessheim mandag 12. september kl 16.00 – 18.30 eller tirsdag 13. september kl 18.00 – 20.30.
• Denne avtalen og innleveringsskjema fyller jeg ut på forhånd og medbringer ved innlevering.
• Innlevert arbeid 2022 har ikke vært levert til Romeriksutstillingen de siste 3 år.
• Arbeidene merker jeg tydelig på baksiden med kunstners navn, adresse, telefon, arbeidets tittel, samt teknikk.
• Emballasjen oppbevarer jeg hjemme i utstillingsperioden og tar den med ved henting.


Deltakerkategoriene er:

Deltakerkategoriene er:
Maleri – tegning – grafikk – digitalt trykk (DGA) – foto – skulptur – tekstil og andre teknikker.
For digitalt trykk gjelder at en betydelig andel av bildet må være digitalt fremstilt. D.v.s. at det er
helt eller delvis digitalt behandlet med digitalt verktøy, og at det ikke foreligger noen original på
lerret, papir osv., kun digitalt.

Følgende mottas ikke:
• Reproduksjoner – d.v.s. kopi/opptrykk av et eksisterende kunstverk der det ikke ligger
noen kunstnerisk prosess bak det ferdige produktet.
• Film, digital fremvisning og installasjoner.
• Tidligere innlevert kunst til Romeriksutstillingen de siste 3 årene.

Det kan innleveres inntil to arbeid i to kategorier. Maks størrelse er 2 x 1,5 m. Dette gjelder også
samlet størrelse dersom et arbeid består av flere deler.
Maks vekt pr arbeid er 10 kg.

Juryering
• Arbeidene juryeres av en profesjonell jury på tre medlemmer.
• Antatte arbeid kunngjøres på Romeriksutstillingens egen Facebookside og på mail/sms til antatt
kunstnere i løpet av lørdag 17. eller søndag 18. september 2022.

Henting
• Evt. arbeid som ikke blir antatt skal jeg hente mandag 19. september kl 18.00 – 20.30 eller
tirsdag 20. september kl 18.00 – 20.30 i Galleri Jessheim.
• Antatte arbeid som ikke er solgt, vil jeg hente etter utstillingens slutt onsdag 9. november kl
16.00 – 18.30 eller torsdag 10. november 18.00 – 20.30 i Galleri Jessheim.
• Arrangøren har ikke ansvar for uavhentede arbeid. Arbeid som ikke er hentet innen 1 måned
etter utstillingens slutt tilfaller arrangøren.

Det er ingen påmelding i forkant. Husk utfylt utstillingsavtale og innleveringsskjema ved innlevering.