Om Romeriksutstillingen


OM ROMERIKSUTSTILLINGEN
Den første Romeriksutstillingen ble arrangert for første gang i 1973. Siden 2001 har denne
utstillingen vært i samarbeide mellom Lørenskog kunstforening og Ullensaker kunstforening.

Både amatører og profesjonelle kan levere inn.
Det kan innleveres arbeider i kategoriene maleri – tegning – grafikk – foto – skulptur – tekstil
og andre teknikker – maks tre arbeider i to grupper – til sammen seks.

I de senere årene er det levert inn fler enn 400 arbeider for juryering. Juryen består av tre
kunstnere utpekt av BOA – Bildende kunstnere i Oslo og Akershus. Ca. en fjerdedel av
arbeidene finner veien gjennom nåløyet. Utstillingen har høy kvalitet, er variert, og byr på
fine og spennende arbeider.