Historikk


Lørenskog kunstforening 50 år i 2022
!

Oppstarten

Lørenskog kunstforening ble startet høsten 1972 av noen ildsjeler som var opptatt av kunst og kunstformidling. Da Lørenskogs nye rådhus ble planlagt ble det bevilget kr. 100.000,- til utsmykning. I den anledning kontaktet kunstmaler Kåre Steen administrasjonen for oppdrag. Der fikk han vite om en nyinnflyttet kunstner, Jørgen Dukan. Disse to tok kontakt med Ruth og Olav Wilhelmsen, begge registrerte kunstnere. De fire kunstnerne hadde møter hjemme hos hverandre. Så kom Leo Schikora og Arvid Øverby med, og tanken om å starte en kunstforening tok form.

3.-7. november 1972 hadde de seks kunstnerne en felles utstilling i Fjellhamar skoles aula. (Det ble lagt ut innmeldingsblanketter, og det ble annonsert stiftelsesmøte på Fjellhamar skole noe senere). På stiftelsesmøtet ble kunstforeningens første leder, Kåre Steen valgt, med Arvid Øverby som nestleder.

Lørenskog kommune bidro med kr. 1.000,- i utstyrstøtte til den første utstillingen, samt kr. 500,- til husleie. Til den første Romeriksutstillingen høsten 1973 bevilget Norsk Kulturråd kr. 10.000,- til utstyr. Hele 160 arbeider ble stilt ut av 36 bildende kunstnere, «så vel internasjonalt kjente størrelser som avanserte amatører på lokalplanet» , som det heter i et avisutklipp. Det var ingen juryering første året. Kunstnerne valgte selv ut sine bilder. Utstillingen ble en suksess. Nesten 6000 besøkte utstillingen. Året etter, da man startet med juryering, ble innbydelse spesielt sendt til unge talenter som ikke ble invitert i 1973. Men fortsatt var mange kjente og veletablerte kunstnere med . Romeriksutstillingen har siden vært den store kunstbegivenheten på Romerike. Juryeringen har siden 1977 vært gjort i samarbeid med ABKF – nå kunstnerorganisasjonen BOA – Bildende kunstnere i Oslo og Viken.

Til den første utstillingen i 1973 på Kjenn skole  var det ikke penger til forsikringer eller vakthold. Bildene representerte en verdi på kr. 500.000,-. Den anglende forsikringen ble løst med døgnkontinuerlig vakthold. Foreningens ildsjeler overnattet i soveposer. Fotos av bare tær og sovende vakter taler sitt tydelige språk.

I mangel av eget lokale ble medlemsmøtene i den nystiftede foreningen holdt på både Hammer, Fjellhamar og Løkenåsen skole. Fra 1976 fikk kunstforeningen tilgang til et rom på Skårer gård. Medlemmene pusset opp rommet og sydde gardiner. Skrivemaskin ble kjøpt inn og i tillegg en spritduplikator til mangfoldiggjøring. I mange år sto for øvrig Lørenskog kunstforening for «månedens bilde» i Den norske Creditbanks lokaler på Skårer. Lørenskog kunstforenings maleskole ble startet våren 1974 med kunstmaler Jørgen Dukan som leder. Maleskolen hadde i starten lokaler på Løkenåsen skole og senere på Skårer gård, Kjenn skole og Skårer Galleri. Maleskolen har vært en god rekrutteringsbase for medlemmer til foreningen, og elever har ofte vært antatt på Romeriksutstillingen.

Romeriksutstillingen har siden 2002 vært arrangert i samarbeid med Ullensaker kunstforening. God økonomisk støtte fra Viken fylkeskommune er forutsetning for at vi kan fortsette å arrangere utstillingen.

Kunstforeningen var med i prosessen ved bygging av nytt kulturhus på Triaden og flyttet inn i «Galleri Skårer» høsten 1988. Prosessen med planlegging og flytting fra Skårer Gård til Galleri Skårer var såpass krevende at flere i styret og utstillingskomiteen ble utbrent og måtte trekke seg. I 1990 var foreningen uten styre en kort periode. Men det gikk bra – nye ildsjeler kom til sammen med de gjenværende.

Galleri Skårer var funksjonelt og tiltrakk seg mange kunstnere som ville stille ut. Foreningen hadde et Kunstnerisk Råd som sammen med styre og utstillingskomite vurderte hvem som skulle få stille ut.

De siste årene har Kunstnerisk Råd hatt ansvaret for å godkjenne utstillere med god kunstfaglig bakgrunn.

Kunstforeningen hadde over 20 gode år i Galleri Skårer med fine utstillinger. Vi var med i prosessen for utforming av kunstgalleri i Lørenskog Hus. Resultatet er Kunstsalen! Vi er svært fornøyd med galleriet med kontor og et flott lagerrom! Vår kunstforening er heldig stillet – gratis husleie og renhold, samt mesteparten av vaktholdet via «Veiviseren». I tillegg får vi økonomisk støtte etter søknad. Vi samarbeider godt med Lørenskog Hus som også arrangerer utstillinger i bestemte perioder. Kunstsalens beliggenhet er flott – vi har mange flere besøkende enn tidligere.

I Kunstsalen har vi hatt – og skal ha mange forskjellige utstillinger. Ikke alle besøkende liker alt vi viser, men ett av formålene fremgår av vedtektene våre er: Vi skal fremme interesse og forståelse av for kunst av enhver art.

Pr. i dag har vi 132 medlemmer. Vi skal bestrebe oss på å holde jevnlige medlemsmøter med kunstfaglig stoff og informere om arrangementer i regi av VIKFO – paraplyorganisasjonen for kunstforeningene i Viken. Hvert år har vi Romeriksutstillingen med mulighet for medlemmene til å få stille ut, og vi har vår årlige medlemsutstilling.

Vi ønsker å kunne fortsette i mange år, men vi trenger flere medlemmer som kan være med i styre- og utstillingskomité. Det skal vi få til!